Spółdzielnie oraz wspólnotyŻycie w wolnym Państwie nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinka drzew na własnej działce obwarowane jest wieloma zapisami prawnymi. W świetle polskiego prawa mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w kwestii do drzew.

Przepisy regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej nieruchomości znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do zupełnego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych wymogów, która związane są z dodatkowymi wydatkami. Kwestie które należy załatwić w urzędzie mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycięcie drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które są własnością państwową

- https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ Użytkownicy wieczyści

- Posiadacze nieruchomości, które nie mają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli posiadacz nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo przeprowadzeniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew na inny obszar.

Komentarze: 1


noavatar.png
Siemiński 2022-06-10

Następnie wezwałem Hanię o łapę, dotrwał ratyfikowany z przyjemnością oraz po ożenku wywiózł ją do Warszawy, gdzie nabył podstawę w Antabie Powierzchownym Wojska Własnego.


Copyright © 2019 Musicmag.pl